Avinstallation

Ta först en säkerhetskopia av dina företag!

 1. Avinstallera programmet via Kontrollpanelen, växla eventuellt till Klassisk vy och välj Program och funktioner. Markera BL Administration och klicka på Avinstallera.
 2. Gå in i Kontrollpanelen och välj Mappalternativ och fliken Visning. Markera Visa dolda filer och mappar. Bekräfta ändringarna med OK.
 3. Gå till C:\ProgramData och ta bort mappen BLA
 4. Gå sedan in under C:\Användare\Delat\Delade dokument. Om du har gjort registreringar i programmet som du vill spara bör du kopiera den BLaData-mapp som ligger där, till exempelvis ett USB-minne eller till en cd-skiva. Ta sedan bort mappen BLaData. Observera att det inte går att återskapa den mappen efter att du tagit bort den.
 5. Gå också in under C:\Användare\*den inloggade användaren*\appdata\local\virtual store\program files. Här kan det också finnas en BLa-mapp. En mapp som också kan innehålla företagsfiler. Högerklicka på den och döp om den till BLA2, Om du har gjort registreringar i programmet som du vill spara bör du kopiera den mappen också, till exempelvis ett USB-minne eller en cd-skiva. Markera den därefter och ta bort den.
 6. Återställ de inställningar du gjorde under punkt 2.
 1. Avinstallera programmet via Kontrollpanelen, växla eventuellt till Klassiskt läge, och välj Lägg till/Ta bort program. Markera BL Administration och klicka på Avinstallera.
 2. Gå in i Kontrollpanelen och välj Mappalternativ och fliken Visning. Markera Visa dolda filer och mappar. Bekräfta ändringarna med OK.
 3. Gå till C:\Documents and Settings\All Users\Application Data och ta bort mappen BLA.
 4. Gå in under C:\Documents and Settings\All Users\Dokument. Om du har gjort registreringar i programmet som du vill spara bör du kopiera den BLAdata-mapp som ligger där, till exempelvis ett USB-minne eller en cd-skiva. Ta sedan bort mappen BLAdata. Observera att det inte går att återskapa den mappen efter att du tagit bort den.
 5. Återställ de inställningar du gjorde under punkt 2.