Import anställda

Till BL Lön/BL Lön Plus kan du importera ett register om du haft ett annat löneprogram tidigare och vill flytta med dig anställda.

Observera att om du vill importera ett register från ett annat program måste den fil du skapade i det programmet redigeras. Det finns alltså ingen automatisk kompatibilitet mellan olika program.

En registerfil som ska importeras i BL Lön kan se ut så här:

[ANSTALLD]Id;PersonNr;PersonNummer;Name;Box;Zip;City;BankKonto
[ANSTALLD]
1;770216-7508;19770216-7508;Lisa;Storgatan 1;824 50;HUDIKSVALL;6405-765686250

Det går också bra att maila registerfilen från ditt löneprogram till oss så hjälper vi till att anpassa den för BL Lön Plus. Enklast går det om registerfilen är i excelformat.

Arbetsgång

  1. Välj det företag du vill importera kundregistret till. Se till att du har en aktuell säkerhetskopia innan du importerar ett register!
  2. Välj Arkiv – Import – Register. Du får då upp fönstret Importrutin. Se till att BLa-fil (order, kunder, artiklar, leverantörer, anställda, lönearter etc.) är markerad och klicka OK. Du kan också importera en registerfil genom drag-and-drop, dvs. genom att dra filen från mappen i datorn där den ligger och släppa den i programmets huvudfönster för att starta importen.
  3. Leta upp den registerfil du vill importera, markera den och välj Öppna. Registret importeras då i det aktuella företaget.