Företagsuppgifter – Generella

När du lagt upp ett nytt företag och företaget är markerat i listan klickar du Redigera. Du kan också komma åt dessa uppgifter genom att gå in på Arkiv – Företagsuppgifter.

Här ska du fylla i:

 • Id – Anges då du lägger upp företaget. Beteckningen måste vara unik (inget annat företag får ha samma id) och kan inte ändras i efterhand. Beteckningen får innehålla max fyra tecken. Du kan använda bokstäver, siffror eller en kombination av dessa. Här kan du läsa mer om Id-hantering i programmet.
 • Företag – Här anger du det fullständiga företagsnamnet.
 • Övriga uppgifter – Postadress, Besöksadress, Postnr/Ort, Land, E-post, Hemsida, Säte, Telefon, Telefax, Mobil, Bankkonto.
 • IBAN/BIC – Bankens internationella identitet och kontonummer. Används vid handel med utlandet.
 • BG/PG – Bankgiro, Bg-OCR, Plusgiro, Pg-OCR.
 • Swish – Här anges företagets swishnummer. Uppgiften infogas i fakturamallen genom att man infogar valfritt datafält och anger Ftguppg.swish.
 • Organisationsnr/personnr – Ange företagets organisationsnummer eller personnumret vid enskild firma.
 • VAT-nr – Samma sak som momsregistreringsnummer. Här skriver du VAT-numret om företaget handlar med andra EU-länder.
 • Notering – Här kan du skriva en kort kommentar som syns i listan Företag.
 • Lösenord – Om du vill att man ska ange ett lösenord för att kunna öppna och arbeta med företaget anger du ett sådant här.
 • Valuta – Här kan du välja den valuta som företagets bokföring ska göras i (redovisningsvaluta). Du lägger upp valutor under Uppläggning – Valutor antingen i BL Fakturering eller i BL Leverantör.

Knappen Mer

Under knappen Mer hittar du följande funktioner:

 • Databas – Detta alternativ väljer du om du vill byta databas för att arbeta med MS SQL-databas istället för MS Access som ingår i grundversionen. Här kan du läsa mer om programmets Databas.
 • Lagring kopplade dokument – Här kan du göra inställningar för var du vill att kopplade dokument (bildfiler) ska lagras. Dessa kan antingen lagras i databasen eller i en egen mapp (Bildfiler) under företagsmappen. Om du kör BL Administration i molnet lagras alla kopplade dokument på en separat filarea utanför databasen från och med version 2019.3.100, fram till denna version har de lagrats i molndatabasen. Om du kör en Accessdatabas är rekommendationen att de ska ligga i Bildfiler-mappen då det annars finns en risk att databasen blir för stor.
 • Företagsuppgifter – BL Bokföring
 • Företagsuppgifter – BL Fakturering
 • Företagsuppgifter – BL Leverantör
 • Företagsuppgifter – BL Lön
 • Företagsuppgifter – BL Tidredovisning

Behandlingshistorik

De ändringar du gör i de generella företagsuppgifterna lagras i en behandlingshistorik. Denna är användbar om du vill se eller spåra ändringar som gjorts på den aktuella posten. Du når denna via knappen Beh.hist (x). I historiken lagras information om t ex vad ändringen omfattade, när den gjorts och av vem den gjordes.