Bank & betalningar på webben och i appen

När leverantörsfakturorna är registrerade, godkända och klara för betalning kan du betala dem via app.bjornlunden.se eller i appen Björn Lundén.
Under menyvalet Bank & betalningar hittar du listan på obetalda leverantörsfakturor.

Markera den eller de leverantörsfakturor du vill betala och välj någon av nedanstående knappar:

Skicka betalning – Om du har en bankkoppling aktiverad skapas betaluppdrag som skickas till din bank.

Markera som betald – Du kan markera leverantörsfakturor som betalda om du t.ex. betalar fakturorna manuellt i din internetbank.

Speciellt för bankintegration mot Handelsbanken
Betalningarna behöver signeras i internetbanken innan pengarna kan lämna ditt konto. I samband med att du bekräftar betalningarna på app.bjornlunden.se leds du till den sida hos Handelsbanken där du signerar betalfilerna.

Godkänna leverantörsfaktura och skicka den för betalning i samma steg

Förutom i menyn Bank & betalning kan du som slutattestant, när du har godkänt en faktura, också direkt skicka den för betalning om du har en bankkoppling aktiverad.

Rättighet att utföra betalning
Den som ska skapa en betalning måste ha rättigheter att göra detta. Användare med administratörsrättigheter kan styra vem som har rättighet att genomföra betalningarna.
Under Inställningar och Användare och abonnemang lägger du till rättigheten att göra betalningar.

Se skickade betalningar

Genom att klicka på knappen ”Betalningar” visas en lista över samtliga utbetalningar.

I listan kan du välja att visa Alla betalningar, Skickade eller Avvisade.

Om du klickar på en betalning så har du möjligheten att klicka dig vidare ytterligare och komma hela hela vägen ner till bilden av leverantörsfakturan, och kan där även se historik eller chattkonversation för den aktuella posten. Om en faktura blivit avvisad kan du se varför den inte gått igenom och har utifrån det möjlighet att göra de justeringar som krävs på leverantören eller reskontraposten innan du åter skickar fakturan för betalning.

 

Koppla på bankintegrationen i BL Administration

Om du vill arbeta med bankkopplingar behöver du aktivera tjänsten. Arbetsgången ser lite olika ut beroende på vilken bank du har.

Här kan du läsa mer om bankkoppling mot Handelsbanken >>
Här kan du läsa mer om bankkoppling mot Nordea >>
Här kan du läsa mer om bankkoppling mot SEB >>