Övergång till nya BL Administration
Created: Nov 20, 2012 2:28:51 PM • Modified: Oct 22, 2014 11:55:31 AM Print
Contents [Hide]

Äntligen har vi glädjen att ge dig tillgång till ett helt nytt BL Administration. Det nya programmet är byggt på en modern plattform och följer standarden för många andra Windowsbaserade program. Två uppenbara fördelar med den nya designen är att programmet blivit mer överskådligt och mer lättnavigerat. Vi hoppas och tror att du kommer att trivas med det nya programmet. Det kommer säkert att ta några timmar innan du arbetar lika snabbt som i det gamla programmet. Vi är dock övertygade om att du ganska snart kommer att upptäcka fördelarna med det nya BL Administration. I den här guiden kan du läsa om hur du gör för att gå över från gamla till nya BL Administration/BL Start/BL Förening. 

Se en filmad guide:

 

Gamla BL Administration har versionsnummer upp till och med 2012.1.300 och nya BL Administration har versionsnummer från och med 2013.1.XXX.

Arbetsgång

1.  Börja med att ta en säkerhetskopia i gamla BL Administration av samtliga företag du avser att föra över. Enklast är att göra det via Arkiv – Säkerhetskopiering – Kopiering till/från USB-minne och knappen Kopiera alla föreag. 

2.  Installera nya BL Administration. Logga in på vår hemsida – www.blinfo.se med kundnummer eller e-postadress och lösenord. Om du inte kommer ihåg dina inloggningsuppgifter kan du klicka på ”Glömt lösen?” så skickas ett nytt lösenord till den e-postadress du har registrerad hos oss.

3.  På Mina sidor, under Mina Program hittar du nya BL Administration (version 2013.1.XXX eller senare). Spara ner installationsfilen på din dator och installera programmet.

För att installera programmet krävs att du har .NET Framework 4 installerat på datorn. Om du inte redan har det på datorn kopplas du automatiskt upp mot internet för att ladda ner och installera det paketet först.

4.  Starta programmet via den nya ikonen på skrivbordet: BLA_programikon.ico

Observera att den gamla ikonen för BL Administration kommer att ligga kvar tills du avinstallerar programmet. Denna ska dock inte användas efter att du gått över till nya BL Administration.

5.  Första gången du öppnar programmet visas följande ruta där du ska välja ett alternativ (se förklaring under bilden):

Installation (2).JPG

  • Använd företagsgrupper från gamla BLA (rekommenderas). Alla företagsgrupper och företag läses in från gamla BLA. Ska användas om du vill gå över med alla företag (i alla företagsgrupper) samtidigt. Vanligen är detta företag som sköter administrationen för sitt eget och möjligen för enstaka andra företag.
  • Skapa ny företagsgrupp "bladata" under delade dokument (standard vid nyinstallation). (används endast i undantagsfall).
  • Skapa ny företagsgrupp på valfri plats (används endast i undantagsfall).
  • Anslut till valfri befintlig företagsgrupp. Inga företagsgrupper eller företag läses in från gamla BLA automatiskt, utan man blir i nästa steg ombedd att "peka ut" den redan befintliga företagsgruppen man vill ansluta till. Om man vill ha separata företagsgrupper för nya och gamla BLA exempelvis på grund av att man inte vill gå över med alla företag på en gång (exempelvis redovisningsbyråer som vill göra övergången etappvis) ska detta alternativ väljas. Här kan du läsa mer om hur du Ansluter till valfri befintlig företagsgrupp.
Om du kör Windows XP (och inte skapat någon egen företagsgrupp) ligger företagen under programmappen, vanligen C:\Program\BLa. Företagen kommer därför inte att kunna flyttas över automatiskt. Enklaste sättet att flytta över företaget då är med hjälp av en säkerhetskopia. Du ska även kontakta supporten får att få en licensfil utformad för nya BLA.

Om du är osäker på vilket av ovanstående alternativ du ska välja är du välkommen att höra av dig till supporten.

Tänk på att du ska ha en aktuell säkerhetskopia av de företag du flyttar över till nya BL Administration.
Om du kör BL Lön i något av dina företag är det bra att du skriver ut och uppdaterar alla registrerade löner innan du går över till nya BL Administration. I annat fall kommer du behöva registrera om lönerna i nya BL Administration.

6.  Första gången du går in och väljer ett företag i nya BL Administration behöver företagets databas uppdateras. Det gör du genom att svara Ja på följande fråga:

versionsuppdatering.jpg

7.  När du flyttat över alla dina företag du har till nya BL Administration och kommit igång lite grann rekommenderar vi att du avinstallerar gamla BL Administration.

Observera att du normalt inte ska göra några ändringar i gamla BL Administration i de företag som förts över till nya BL Administration/BL Start/BL Förening. Det finns dock möjlighet att logga in på företaget i gamla BL Administration för att få ut information som inte finns i nya BL Administration (exempelvis gamla årsredovisningar). Du ska inte göra några ändringar i gamla BL Administration eftersom det kan skada informationen i företagets databas.
Observera att en nedgradering till gamla BL Administration inte bör göras efter övergången till nya BL Administration.

Här kan du läsa mer om Skillnaderna mella gamla och nya BL Administration.

Was this guide helpful to you?